Едно чудесно пътешествие в Родопите

Тази година взехме решение да организираме едно пътешествие в Родопите, като посетим колкото се може повече интересни места. Ето защо изневерихме на традиционният формат на екскурзионно летуване с пешеходни преходи и избрахме автомобилите като основно средство за предвижване. Това естествено не ни попречи да правим и малки преходи до местни забележителности